O traballo de campo

É, a ferramenta principal do antropólogo, permítelle recoller os datos necesarios para a comprensión dunha cultura ou dunha característica desa cultura. A observación participante fai que poida integrarse na cultura que estudia e o seu medio para comprendela desde dentro. Pero ademais a actitude científica permítelle interpretala desde fora, darlle un sentido ás practicas culturais e buscar paralelismos noutras culturas.
Uns exemplos de traballos deste tipo:
Outro tipo de traballo, mais etnografico en:
http://www.youtube.com/watch?v=C7J5Kf9XNXM

Ningún comentario: