Premio de innovación educativa


Gustanos que as autoridades educativas valoren o esforzo de alumnado e profesorado por actualizar as ciencias humanas, divulgar os seus métodos e traballar sobre a realidade social actual. Neste caso o traballo do alumnado foi fundamental e Historias de Botellón, será algún día un clásico. Para ver o traballo premiado ir a:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesames/aulavirtual/course/view.php?id=44

Ningún comentario: