2º Premio Xoves Investigadores

Xa temos decisión du Xurado, no Certame de Jóvenes Investigadores, convocado polo Ministerio de Educación e o Injuve. O traballo "Modelos de profesor ou profesores modelo? foi galardoado co 2º premio no Certame máis importante, a nivel estatal, para estudiantes de Bacharelato. O traballo quere introducirse no campo da reflexión sobre os modelos docentes, tentando establecer as relacións de confianza entre profesorado e alumnado, tan necesarias para o bo funcionamento da Escola. En palabras do profesor de Socioloxía da Facultade de Educación da UNED e xurado do Certame, "se hicieron algunas investigaciones sobre este tema, pero la perspectiva con la que el trabajo enfoca el problema es novedosa y abre nuevas perspectivas".

Ningún comentario: