Barallando ideas para o curso 2013-2014

Un bo traballo de investigación para a nosa materia tamén podería ser elaborar unha comparación entre o modo de vida nas aldeas tradicionais e a forma de vida das "Novas Aldeas" ou urbanizacións. Que cambia, como afecta á vida da xente, vantaxes e inconvintes. O material, coma sempre documentación, pero sobre todo entrevistas, visitas de observación....

Ningún comentario: