Que é ser galego?

Comezamos cun filme de Chano Piñeiro que reflicte moi ben eramos, porque sen saber como eramos no pasado é imposible entender a nosa cultura hoxe:Como nos vemos a nós mesmos e como nos ven desde fora son dúas miradas que fan falta para construir a nosa identidade cultural. A serie de anuncios "Vivamos como galegos" reflicte unha serie de tópicos, mais ou menos aceptados, por todos os galegos e cos que nos identificamos ou contra os que loitamos.

Ningún comentario: